Analizo učinkov zelenega javnega naročanja v RS je predstavil gospod Edin Lakić, višji raziskovalec v Laboratoriju za energetske strategije. Uvodoma je bila predstavljena metodologija za izvedbo analize, ki je bila predhodno preizkušena v pilotni analizi, na omejenem naboru javnih naročil. Podobno kot v pilotni analizi je tudi glavna analiza obsegala oceno okoljskih, družbenih in ekonomskih učinkov. Ker uredba o ZeJN obsega kar dvaindvajset predmetov zelenega javnega naročanja, se je dokument omejil na električne in elektronske naprave, cestna vozila in projektiranje in/ali izvedbo gradnje stavb. Rezultati analize, pridobljeni na več kot sto javnih naročilih, so bili nato s pomočjo ekstrapolacije posplošeni za vsa javna naročila navedenih predmetov v letih 2018, 2019 in 2020. Podrobneje lahko rezultate in ugotovitve analize preverite tukaj.

Celovita analiza učinkov bo namreč ponovno izvedena v letu 2025. Tekom priprave analize so bili identificirani tudi predlogi za izboljšanje in krepitev zelenega javnega naročanja pri nas, ki bodo v prihodnje omogočili lažje in natančnejše ugotavljanje učinkov.