Analizu učinaka zelene javne nabave u Republici Sloveniji predstavio je gospodin Edin Lakić, viši znanstveni suradnik Laboratorija za energetske strategije. U početku je predstavljena metodologija za provođenje analize, koja je prethodno testirana u pilot analizi na ograničenom skupu javnih nabava. Kao i u pilot analizi, glavna analiza uključivala je procjenu ekoloških, društvenih i gospodarskih učinaka. Kako su propisom ZeJN obuhvaćena čak dvadeset i dva predmeta zelene javne nabave, dokument je bio ograničen na električne uređaje, cestovna vozila te projektiranje i/ili izgradnju zgrada. Rezultati analize dobiveni u više od stotinu javnih nabava potom su generalizirani ekstrapolacijom na sve javne nabave navedenih subjekata u 2018., 2019. i 2020. godini. Detaljnije rezultate i nalaze analize možete provjeriti u dokumentu i prezentaciji (dostupno na ovoj web-stranici).

Opsežna analiza utjecaja ponovno će se provesti 2025. godine. Tijekom izrade analize identificirani su prijedlozi za poboljšanje i jačanje zelene javne nabave u Sloveniji, koji će u budućnosti omogućiti lakšu i točniju identifikaciju utjecaja.